Ticaret Bakanlığı fiyatlar sebebi ile Sony ekibine soruşturma açtı

Ticaret Bakanlığı fiyatlar sebebi ile Sony ekibine soruşturma açtı

Sonuç ne olur dersiniz?

Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi bildiğiniz üzere doların yükselmesi ile birlikte uçuşa geçen oyun fiyatları olmuştu. Özellikle Sony taraflarında çok büyük yükselişler görmüştük ve bu durum, Türk oyuncularının bir hayli canını yakmıştı. Fakat insanlar bu fiyatlara boyun eğmedi ve seslerini çıkarmaya başladılar. Sonuç ne mi oldu dersiniz? Ticaret Bakanlığı tarafından Sony ekibine soruşturma başlatıldı. Haberimiz içerisinde, bu soruşturma ile ilgili bütün detayları paylaştık.

MAKALE AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, yükselen fiyatlardan dolayı Sony ekibine soruşturma açtı

Ticaret Bakanlığı tarafından Sony ekibine açılan soruşturmanın bütün içeriğini hemen aşağıda sizlerle paylaştık. Elbette burada paylaşmış olduğumuz şeyler sizlere başta şaka gibi gelebilir fakat değil. Hatta, bu içeriklerin %100 gerçek olduğunu onaylayabilmeniz için de yapmanız gerekenleri söyleyelim. Öncelikle, buraya  tıklayarak ulaşacağınız siteye gidin. Girdiğiniz sitede Belge Kodu kısmına, “0b9fd157-f280-4399-ac8e-29673155c78b” kodunu girin ve ardından Güvenlik Kodu’nu girin. Bilgileri Getir butonuna bastığınızda, bu belgeler sizlere sunulacaktır. Dilerseniz, bu soruşturmanın detaylarının paylaşıldığı içeriklere geçelim.

SONY EURASIA PAZARLAMA A.Ş. Onur Ofis Park Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:10 PK:34768 Ümraniye/İSTANBUL

Bakanlığımızca yürütülen denetim faaliyetleri çerçevesinde firmanızca piyasaya sunulan çeşitli dijital oyunların fiyatlarında meydana gelen artışlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 63 ncü maddesi uyarınca oluşturulan Reklam Kurulu tarafından incelemeye alınmıştır.

MAKALE AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

Bu doğrultuda, firmanız tarafından PlayStation markası altında dağıtımı ve satışı yapılan “Red Dead Redemption 2”, “NBA 2K19”, “FarCry 5”, “God of War” gibi oyunların fiyatlarının, Eylül-Ekim ayları itibarıyla piyasa şartlarında normal kabul edilebilecek bir orandan çok daha yüksek bir miktarda arttırıldığı, tüketicilerin satın alma davranışını olumsuz etkileyen bu uygulamanın tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu iddia edilmektedir.

Bilindiği üzere, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin “Haksız Ticari Uygulama Yasağı” başlıklı 28 inci maddesine göre, mesleki özenin gereklerine uymayan ve ulaştığı tüketicinin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan ya da bozma ihtimali olan ticari uygulamalar yasaklanmış olup, haksız ticari uygulama olarak kabul edilen örnek uygulamalar Yönetmeliğin Ek-A bölümünde sayılmıştır.

31/08/2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile anılan Yönetmeliğin bahsi geçen Ek-A Bölümüne; “19) Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak.” şeklinde bir bent eklenmiştir.

Diğer taraftan anılan Yönetmeliğin;

“Aldatıcı eylemler” başlıklı 29uncu maddesinde; “(2) Aşağıda belirtilen hususlarda tüketicileri aldatan ya da aldatma ihtimali olan eylemler aldatıcı eylem olarak değerlendirilir:

a) Bir mal ya da hizmetin varlığı, mahiyeti, tedariki, faydası, riski, uygulaması, içeriği, aksesuarları, satış sonrası hizmetleri, üretim yöntemi ve tarihi, ifası, amaca uygunluğu, miktarı, teknik özellikleri, menşei, kullanımından beklenen sonuçları, üzerlerinde yapılan test ve kontrollerin sonuçları, çevreye olan etkileri ve diğer önemli özellikleri,

c) Bir mal veya hizmetin fiyatı, fiyatının hesaplanma yöntemi, ödeme koşulları ya da belirli bir fiyat avantajı,…”

“Yükümlülük” başlıklı 32nci maddesinde; “

(1) Kanunun 61 inci ve 62 nci maddeleri ile bu Yönetmeliğe uygun olmayan reklamın veya ticari uygulamanın daha sonra düzeltilmesi veya telafi edilmesi reklam verenin veya ticari uygulamada bulunanın tespit edilen aykırılığa ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

hükümleri ile,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un;

“Haksız Ticari Uygulamalar” başlıklı 62nci maddesinde;

“(1) Bir ticari uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. Özellikle aldatıcı veya saldırgan nitelikte olan uygulamalar ile yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar haksız ticari uygulama olarak kabul edilir. Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaktır.

(2) Ticari uygulamanın haksız olduğunun iddia edilmesi hâlinde, ticari uygulamada bulunan, bu uygulamasının haksız ticari uygulama olmadığını ispatla yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, şikâyete konu iddiaların doğruluğunun tetkiki açısından;

– Söz konusu artışın nedenlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarınıza,

– Maliyet yapınızın ve girdilerin bu yapı içerisindeki etkisini gösteren ayrıntılı açıklamalarınıza,

-İç piyasaya satışı tarafınızca Euro’ya endeksli fiyattan belirlenen bu ürünlerin diğer Avrupa ülkelerinde hangi fiyatlardan satıldığı ve bu fiyatlar ile maliyet unsurlarının Türkiye piyasasıyla paralellik gösterip göstermediğine dair detaylı bilgi ve belgelere,

– Dövize endeksli fiyat belirleme politikanız çerçevesinde, son 1 aylık dönemde döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlerin sona erip yaklaşık % 21 oranındaki geri çekilmeler doğrultusunda ürünlerinizin fiyatlarında gerekli yeniden düzenlemeleri yapıp yapmadığınız hususunda ayrıntılı açıklamalarınıza,

– Anılan ürünlerin fiyatına Ağustos ve Eylül ayları içerisinde yapılan artıştan önce en son hangi tarihte zam yapıldığı ve bu ürünlere ilişkin 01.01.2018 tarihinden başlamak üzere aylık alış ve satış fiyatlarında bir değişim var ise bu değişimleri gösteren fatura/fiş, ithalat belgesi örneklerine,

– Ürünün hangi kanallar ve mecralar üzerinden satıldığı/dağıtımının yapıldığı bilgisine,

– Söz konusu ürünlerin fiyatlarına ilişkin tanıtımların bir mecra kuruluşunda yapılması durumunda, bu tanıtımların hangi mecra kuruluşlarında (televizyon-hangi kanallarda-, internet, radyo, gazete, dergi, broşür vs..) ve en son hangi tarihlerde yayınlandığının bilinmesine, yazılı basında yayınlanmış olanların asıllarına (broşür vs…), sözlü ve görsel basında da yayınlandıysa bunlara ait ses ve görüntü kayıtlarına (CD/DVDortamında),

– Konuyla ilgili olarak tarafınıza herhangi bir şikayet ulaşıp ulaşmadığı, herhangi bir tüketicinin sorununun firmanız tarafından çözümlenip çözümlenmediği bilgisine,

– Firmanızın açık unvanı, kayıtlı olunan ticaret/meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin bir örneğine,

– Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinin adı ile firmanızın vergi kimlik numarasına, ihtiyaç duyulmaktadır.

Bakanlığımızca talep edilen bilgi ve belgelerin, varsa tarafınızca sunulacak diğer bilgi ve belgelerle birlikte 6502 sayılı Kanun’un 75/2 nci ve Reklam Kurulu Yönetmeliği’nin 12 nci maddeleri uyarınca 10 gün içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Peki, şimdi Sony ekibi ne yapacak?

Açıkçasını sorarsanız, Ticaret Bakanlığı tarafından açılan bu soruşturma, biz oyuncular açısından fazlasıyla önemli bir şey. Fakat, aynı zamanda soruşturmanın sonucu da bir hayli önem taşıyan unsurlardan biri. Sony tarafı, ülkemizdeki bu fahiş fiyat politikası konusunda özel ve güzel bir adım atarsa, oyuncu kitlesi olarak fazlasıyla iyi bir şey olur bizim için. Kesinlikle olur mu, bilemiyoruz fakat umut fakirin ekmeği sonuçta. Peki, siz ne dersiniz? Sonuç ne olur sizce?

Ayrıca En yeni haberler için Facebook, Twitter ve Google Haberler üzerinden Leadergamer'ı takip edebilirsiniz.