Avatar
Yazar: Staff, Editör Yazım tarihi: 23.11.2018

Geçtiğimi sene Rekabet Kurumu tarafından Sony şirketine bir soruşturma açmıştı. Soruşturmanın sebebi olarak da 4054 sayılı kanunun 4. maddesinin ihlal edildiği belirtilmişti. Bu maddeye göz attığımızda, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.” açıklaması ile karşılaşıyoruz.

Sony tarafında Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturma en sonunda sonuçlandı ve sonuçlar, oyuncuları sevindirecek cinsten. Zira, Sony bir miktar para ödeyecek. Tabii, verilen ceza 2.346.618,62 TL olduğu için Sony şirketine pek de büyük bir ceza sayılmaz. Fakat, ceza cezadır. Belki, Ticaret Bakanlığı tarafından açılan soruşturmanın sonucu da bizim açımızdan iyi olur ve oyun fiyatlarında büyük bir düşüş görürüz. Sonuçta, umut fakirin ekmeği. Hemen aşağıda, soruşturma sonuçlarını sizlerle paylaştık.

Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai
Kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi
Uyarınca Açıklanması

Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin, bayilerinin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor ve yazılı savunmalar değerlendirilerek, 22.11.2018 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 18-44/703-345 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

- Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin online satışlar bakımından bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine oyçokluğu ile,

- Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2017 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,

- Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’ye 2.346.618,62 TL

idari para cezası verilmesine oybirliği ile, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

Ayrıca En yeni haberler için Facebook, Twitter ve Google Haberler üzerinden Leadergamer'ı takip edebilirsiniz.